Possiblement cap altre pianista de l'actualitat suscita entre els seus col.legues un respecte i una admiració més unànims. Actualment immers en el món romàntic, ofereix un programa amb obres de Schumann, Brahms i Schubert. 
Data: 11/05/2017
Hora: 20 : 30
Localització: Palau de la Música Catalana
Cost: 21-82€
Més info...: Més info...
Més, sobre...: piano , ibercamera , música romántica

Activitats previstes
La clemenza di Tito (20/02/2020)