Més de 5.000 estudiants d’escoles de música actuen, el mateix dia i a la mateixa hora, a més de 100 espais singulars de tot Catalunya i Balears. Tots els concerts es celebren de manera gratuïta i agrupant diferents estils musicals. 
 
Data: 09/06/2018
Hora: 18 : 00
Localització: Espais diversos
Cost: Gratis
Més info...: Més info...
Més, sobre...: concerts gratis

Activitats previstes