Basat i estructurat en un format piano i harmònica cromàtica, aquest duo, provinent del Riu de la Plata (Uruguai i Argentina), compta amb elements únics i innovadors i un llenguatge propi procedent del Tango.
Data: 18/07/2017
Hora: 20 : 30
Localització: Artte
Cost: 10€
Més info...: Més info...
Més, sobre...: piano , música contemporània

Activitats previstes
Benjamin Alard (30/05/2019)
Nelson Goerner (04/06/2019)
Joaquín Achúcarro (06/06/2019)
Thomas Dunford (06/06/2019)
Beethoven segons l'OSV (08/06/2019)
Lucas & Arthur Jussen (01/07/2019)