Concert dirigit per Salvador Brotons i dedicat a dos autors molt estimats per ell: el seu mestre a la Universitat de Florida, John Boda, i el simfonista rus més destacat del segle XX, Dmitri Xostakóvitx. 
Data: 06/05/2018
Hora: 11 : 30
Localització: L'Auditori
Cost: 14€
Més info...: Més info...
Més, sobre...: banda

Activitats previstes