Trobada entre dues cares de la mateixa moneda: la guitarra clàssica d’una banda, i la flamenca per l’altre, ambdues plasmades a través del cant popular i de les peces que van encastellar ambdues escoles.
Data: 17/05/2018
Hora: 21 : 30
Localització: Nota79
Cost: 19€
Més info...: Més info...
Més, sobre...: guitarra

Activitats previstes