L'Ensemble Triada, de San Francisco, presenta un programa de música sacra i tradicional, amb cançons instrumentals i vocals provinents de la Península Ibèrica d'al-Andalus del segle IX, incloent-hi cançons en espanyol, ladino, àrab, turc i hebreu ..
Data: 28/06/2018
Hora: 20 : 00
Localització: Residència d'investigadors
Cost: Taquilla inversa
Més info...: Més info...
Més, sobre...: concerts a taquilla inversa

Activitats previstes