Recital de cantants professionals provinents d'Alemanya, Austràlia, Brasil, Colòmbia, Cuba, Estats Units, Israel i Turquía, participants en el Curs d'història i interpretació del repertori vocal ibèric i llatinoamericà del Barcelona Festival of Song.
Data: 04/07/2018
Hora: 19 : 30
Localització: Residència d'investigadors
Cost: Taquilla inversa
Més info...: Més info...
Més, sobre...: lied , cant , Barcelona Festival of Song

Activitats previstes