Moana Quartet neix al Conservatori Superior de Músi­ca del Liceu l’any 2013 amb la intenció d’endinsar-se en la formació del quartet de corda clàssic. Per tal d’aprofundir en el repertori propi de la formació i con­solidar-se com a grup, s’han format amb el violoncel·lista del Quartet Casals, Arnau Tomàs i el violinista del Quartet Quixot, Daniel Cubero. Moana Quartet vol do­nar vida a la música d’una manera fresca, tant pel que fa a la seva interpretació, com al fet de treballar obres de compositors del seu entorn proper.
Data: 25/04/2019
Hora: 19 : 00
Duració: 2 Hores 
Localització: CC Navas
Cost: Gratuït
Més info...: Més info...
Més, sobre...: concert , quartet , cc navas

Activitats previstes