La violinista Birgit Kolar, acompanyada per l'OSV i dirigida per Nuno Coelho, ens oferirà el "Concert per a violí, en La menor, op. 53" de Dvorak, com també obres de Guix i Beethoven.
Data: 08/06/2019
Hora: 18 : 30
Duració: 2 Hores 
Localització: Palau de la Música
Cost: 18-56€
Més info...: Més info...
Més, sobre...: dvorak , guix , beethoven

Activitats previstes
Benjamin Alard (30/05/2019)
Nelson Goerner (04/06/2019)
Joaquín Achúcarro (06/06/2019)
Thomas Dunford (06/06/2019)
Lucas & Arthur Jussen (01/07/2019)