Per optar a la realització de les masterclasses amb el professor Julius Drake, els duos hauran d’enviar els següents materials a la direcció life@victoriadelosangeles.org abans del 5 de setembre:
  • Enviament en format mp3 o Youtube de 2 peces d’estils diferents. Cal que siguin Lieder, mélodies o cançons.
  • Enviar biografia i dades de contacte dels aspirants.
  • Fotocòpia escanejada del DNI.
  • Llistat del repertori preparat per al curs.
  • Ingrés de 40€ en concepte de drets d’inscripció, que es descomptarà del preu final.
  • Places limitades. S’admetrà un màxim de 6 duos.
Data: 27/09/2019
Hora: 15 : 30
Localització: Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Cost: Alumnes actius: 480€ (240€ que inclou els 40€ de preinscripció) // Alumnes oients: entrada lliure
Més info...: Més info...
Més, sobre...: piano , masterclass , esmuc , julius drake

Activitats previstes