Amb la complicitat del TRESC

No hi ha actes en perspectiva