Clasica_familiar, barcelona-piano, default - Dijous, 26 de Setembre

Dijous, 26 de Setembre

Clasica_familiar, barcelona-piano, default Calendari
Dijous, 26 de Setembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Resum: Masterclass Julius Drake
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h131/mm/image/Julius-Drake1.jpg' style='width: 200px; height: 131px; float: left; margin-right: 20px' />Per optar a la realitzaci&oacute; de les masterclasses amb el professor Julius Drake, els duos hauran d&rsquo;enviar els seg&uuml;ents materials a la direcci&oacute;&nbsp;<a href='life@victoriadelosangeles.org' title='E-mail'>life@victoriadelosangeles.org</a>&nbsp;<strong>abans del 5 de setembre</strong>:

<div>
<ul>
    <li>Enviament en format mp3 o Youtube de 2 peces d&rsquo;estils diferents. Cal que siguin Lieder, m&eacute;lodies o can&ccedil;ons.</li>
    <li>Enviar biografia i dades de contacte dels aspirants.</li>
    <li>Fotoc&ograve;pia escanejada del DNI.</li>
    <li>Llistat del repertori preparat per al curs.</li>
    <li>Ingr&eacute;s de 40&euro; en concepte de drets d&rsquo;inscripci&oacute;, que es descomptar&agrave; del preu final.</li>
    <li>Places limitades. S&rsquo;admetr&agrave; un m&agrave;xim de 6 duos.</li>
</ul>
</div>
Hora: 15:30 - 16:30
Lloc: Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Resum: Masterclass Julius Drake
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h131/mm/image/Julius-Drake1.jpg' style='width: 200px; height: 131px; float: left; margin-right: 20px' />Per optar a la realitzaci&oacute; de les masterclasses amb el professor Julius Drake, els duos hauran d&rsquo;enviar els seg&uuml;ents materials a la direcci&oacute;&nbsp;<a href='life@victoriadelosangeles.org' title='E-mail'>life@victoriadelosangeles.org</a>&nbsp;<strong>abans del 5 de setembre</strong>:

<div>
<ul>
    <li>Enviament en format mp3 o Youtube de 2 peces d&rsquo;estils diferents. Cal que siguin Lieder, m&eacute;lodies o can&ccedil;ons.</li>
    <li>Enviar biografia i dades de contacte dels aspirants.</li>
    <li>Fotoc&ograve;pia escanejada del DNI.</li>
    <li>Llistat del repertori preparat per al curs.</li>
    <li>Ingr&eacute;s de 40&euro; en concepte de drets d&rsquo;inscripci&oacute;, que es descomptar&agrave; del preu final.</li>
    <li>Places limitades. S&rsquo;admetr&agrave; un m&agrave;xim de 6 duos.</li>
</ul>
</div>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: CC Navas
Resum: ODI ET AMO (Cicle de música clàssica)
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h999/mm/image/odi%20et%20amo%20rectangle.jpg' style='width: 200px; height: 129px; margin-left: 20px; margin-right: 20px; float: left;' />Els int&egrave;rprets s&oacute;n: Laia Vidal, soprano i Al&iacute;cia Dauf&iacute;, piano. Odi i amor, dues cares de la mateixa moneda. Properes i oposades. Sentiments confusos, plens de contradiccions.
Hora: 20:00 - 21:00
Lloc: Palau de la Música Catalana
Resum: Appl &amp; Bezundeihout
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h120/mm/image/appl(1).jpg' style='width: 200px; height: 120px; float: left; margin-right: 20px' />Benjamin Appl retorna per tercer any consecutiu al Festival Life Victoria, aqu&iacute; en el seu debut al Palau, acompanyat per Kristian Bezundeihout per interpretar obres de Franz Schubert, Felix Mendessohn i Robert Schumann.

Gràcies a PHP iCalendar