Clasica_familiar, barcelona-piano, default - Dissabte, 28 de Setembre

Dissabte, 28 de Setembre

Clasica_familiar, barcelona-piano, default Calendari
Dissabte, 28 de Setembre
Hora: 11:00 - 12:00
Lloc: Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Resum: Masterclass Julius Drake
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h131/mm/image/Julius-Drake1.jpg' style='width: 200px; height: 131px; float: left; margin-right: 20px' />Per optar a la realitzaci&oacute; de les masterclasses amb el professor Julius Drake, els duos hauran d&rsquo;enviar els seg&uuml;ents materials a la direcci&oacute;&nbsp;<a href='life@victoriadelosangeles.org' title='E-mail'>life@victoriadelosangeles.org</a>&nbsp;<strong>abans del 5 de setembre</strong>:

<div>
<ul>
    <li>Enviament en format mp3 o Youtube de 2 peces d&rsquo;estils diferents. Cal que siguin Lieder, m&eacute;lodies o can&ccedil;ons.</li>
    <li>Enviar biografia i dades de contacte dels aspirants.</li>
    <li>Fotoc&ograve;pia escanejada del DNI.</li>
    <li>Llistat del repertori preparat per al curs.</li>
    <li>Ingr&eacute;s de 40&euro; en concepte de drets d&rsquo;inscripci&oacute;, que es descomptar&agrave; del preu final.</li>
    <li>Places limitades. S&rsquo;admetr&agrave; un m&agrave;xim de 6 duos.</li>
</ul>
</div>
Hora: 15:30 - 16:30
Lloc: Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)
Resum: Masterclass Julius Drake
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h131/mm/image/Julius-Drake1.jpg' style='width: 200px; height: 131px; float: left; margin-right: 20px' />Per optar a la realitzaci&oacute; de les masterclasses amb el professor Julius Drake, els duos hauran d&rsquo;enviar els seg&uuml;ents materials a la direcci&oacute;&nbsp;<a href='life@victoriadelosangeles.org' title='E-mail'>life@victoriadelosangeles.org</a>&nbsp;<strong>abans del 5 de setembre</strong>:

<div>
<ul>
    <li>Enviament en format mp3 o Youtube de 2 peces d&rsquo;estils diferents. Cal que siguin Lieder, m&eacute;lodies o can&ccedil;ons.</li>
    <li>Enviar biografia i dades de contacte dels aspirants.</li>
    <li>Fotoc&ograve;pia escanejada del DNI.</li>
    <li>Llistat del repertori preparat per al curs.</li>
    <li>Ingr&eacute;s de 40&euro; en concepte de drets d&rsquo;inscripci&oacute;, que es descomptar&agrave; del preu final.</li>
    <li>Places limitades. S&rsquo;admetr&agrave; un m&agrave;xim de 6 duos.</li>
</ul>
</div>
Hora: 18:00 - 20:00
Lloc: Petit Palau
Resum: Cor Infantil de l’Orfeó Català &amp; Cor Sant Esteve
Descripció: <span id='docs-internal-guid-90def289-7fff-7023-24dd-4162ba94b82c'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h112/mm/image/cor%20infantil%20de%20l'orfeo%20catala.jpg' style='width: 200px; height: 112px; float: left;margin-right:20px' />Jaume Sala i Gl&ograve;ria Coma i Pedrals, dirigeixen el Cor Sant Esteve de Castellar del Vall&egrave;s i el Cor Infantil de l&rsquo;Orfe&oacute; Catal&agrave;, amb Pau Casan al piano. Interpretaran la Missa de Chilcott i altres obres de repertori espiritual.</span>

<div>&nbsp;</div>
Hora: 18:30 - 20:30
Lloc: Palau de la Música
Resum: La Bohème de Puccini
Descripció: <span id='docs-internal-guid-392fa29f-7fff-11f3-f8c0-68c4c91ef9e5'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h112/mm/image/la%20boheme.jpg' style='width: 200px; height: 112px; float: left; margin-right: 20px;' />El Cor NovAria amb Eric Varas de director, conjuntament amb l&rsquo;Orquestra Terrassa 48, ens delectaran amb La Boh&egrave;me, de Puccini. Ambientada en la d&egrave;cada de 1830 a Par&iacute;s, ens ofereixen una versi&oacute; escenificada de dues hores, amb Orquestra simf&oacute;nica, solistes, cor i vestuari.</span>
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: Sala 1 Pau Casals
Resum: Rèquiem alemany de Brahms
Descripció: <span id='docs-internal-guid-905f3453-7fff-2f39-98e6-0ef9e8d561af'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h128/mm/image/requiem%20alemany%20brahms.jpg' style='width: 200px; height: 128px; float: left;margin-right: 20px' />Comencem la temporada celebrant un aniversari: els 150 anys d&rsquo;una de les obres simfonicocorals m&eacute;s importants de tots els temps, &ldquo;Un r&egrave;quiem alemany&rdquo;, de Johannes Brahms, un compositor molt present en la programaci&oacute; d&rsquo;enguany. Per interpretar-lo, el nostre director titular, Kazushi Ono compta amb l&rsquo;Orfe&oacute; Catal&agrave; i amb dos solistes de renom internacional (Ilona Krzywicka, soprano i Dietrich Henschel, bar&iacute;ton) que col&middot;laboren de nou amb l&rsquo;OBC.</span>

<div>&nbsp;</div>

Gràcies a PHP iCalendar