Clasica_familiar, barcelona-piano, default - Divendres, 25 de Octubre

Divendres, 25 de Octubre

Clasica_familiar, barcelona-piano, default Calendari
Divendres, 25 de Octubre
Hora: 9:30 - 12:30
Lloc: Esmuc
Resum: Seminaris oberts de Didàctica de l'instrument
Descripció: <span id='docs-internal-guid-c9468235-7fff-58fb-dd11-39e78253bfdb'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h94/mm/image/ESMUC%20rectangle(1).jpg' style='width: 200px; float: left; margin-right: 20px; height: 94px;' /></span>Despr&eacute;s de l&rsquo;&egrave;xit de la primera edici&oacute; dels&nbsp;seminaris de Did&agrave;ctica musical,&nbsp;(ESMUC) continua amb les classes obertes, convidant cada setmana un professor/a que explica als assistents diferents q&uuml;estions d&rsquo;inter&egrave;s de la seva especialitzaci&oacute;. Aquesta sessi&oacute; anir&agrave; a c&agrave;rrec de la pianista,&nbsp;Aradia S&agrave;nchez de la Blanca.

<div>&nbsp;</div>
Hora: 20:00 - 23:00
Lloc: Gran Teatre del Liceu
Resum: Turandot
Descripció:

<span id='docs-internal-guid-de8e77bc-7fff-cdf0-16c2-0b5ec8c5d662'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h133/mm/image/turandot_render_01.jpg' style='width: 200px; height: 133px; float: left;margin-right: 20px' />Tres enigmes desvetllats per un pr&iacute;ncep sense nom: l&rsquo;esperan&ccedil;a, la sang i Turandot. Tres personatges clau per entendre el sentit del melodrama en clau pucciniana: Calaf, Li&ugrave; i Turandot. Vint anys despr&eacute;s de la reinauguraci&oacute; del Liceu, Turandot torna en una nova producci&oacute; de la m&agrave; del v&iacute;deo-creador Franc Aleu. Crea tot un espectacle visualment fascinant, on la llum juga un paper fonamental al servei d&rsquo;una &ograve;pera tardoverista i innovadora en molts aspectes.</span>

<div>&nbsp;</div>
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Sala 1 Pau Casals
Resum: Stabat Mater de Rossini
Descripció: <span id='docs-internal-guid-f5857505-7fff-c9e9-1e68-4879b548ca12'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h128/mm/image/stabat%20mater(1).jpg' style='width: 200px; height: 128px; float: left;margin-right: 20px' /></span><span id='docs-internal-guid-32d4ecab-7fff-dada-25fe-3c5386a67611'>Rossini va aconseguir l&rsquo;&egrave;xit gr&agrave;cies a les seves &ograve;peres, entre elles, aquest grandi&oacute;s i impressionant &ldquo;Stabat Mater&rdquo;: una hora de m&uacute;sica intensa digna del millor operista de la primera meitat del segle XIX. Rinaldo Alessandrini, un dels directors m&eacute;s rellevants en el m&oacute;n de la interpretaci&oacute; amb criteris hist&ograve;rics, completa el programa amb una de les simfonies de joventut de Mozart, la Simfonia n&uacute;m. 25</span><span>.</span>

<div>&nbsp;</div>
Hora: 21:00 - 23:00
Lloc: Sala 2 Oriol Martorell de l&#039;Auditori
Resum: Chicuelo- Marco Mezquida
Descripció: <span id='docs-internal-guid-bcbe3228-7fff-c988-be6b-3c7ebc059da1'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h128/mm/image/chicuelo-mezquida.jpg' style='width: 200px; height: 128px; float: left;margin-right: 20px' />Despr&eacute;s de m&eacute;s de setanta concerts, Chicuelo, Marco i Paco de Mode estrenen a Barcelona el seu segon &agrave;lbum junts, titulat &quot;No hay dos sin tres&quot;, en qu&egrave; celebren i perllonguen una comuni&oacute; art&iacute;stica original i exquisida. Chicuelo i Marco Mezquida han estat duent la seva qu&iacute;mica i la seva singular obra a alguns dels escenaris m&eacute;s prestigiosos del m&oacute;n, com la K&ouml;lner Philharmonie, el T&ograve;quio Jazz Festival o Jazz na F&agrave;brica de S&atilde;o Paulo, entre molts altres.</span>

Gràcies a PHP iCalendar