Clasica_familiar, barcelona-piano, default, forumBCNClassica - Dijous, 12 de Desembre

Dijous, 12 de Desembre

Clasica_familiar, barcelona-piano, default, forumBCNClassica Calendari
Dijous, 12 de Desembre
Hora: 19:00 - 21:00
Lloc: CC Pere Pruna
Resum: CONCERT DE NADAL
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h241/mm/image/cc%20pere%20pruna%20rectangle.jpg' style='width: 200px; margin-left: 20px; margin-right: 20px; float: left; height: 132px;' />
<div>
<div>
<div>En aquesta ocasi&oacute; els alumnes de l&rsquo;Acad&egrave;mia Marshall ens oferiran un repertori nadalenc per celebrar l&rsquo;arribada de les festes. A c&agrave;rrec dels alumnes de l&rsquo;Acad&egrave;mia Marshall, sota la direcci&oacute; t&egrave;cnica de Montserrat Aparici.</div>
</div>
</div>
Hora: 19:30 - 20:30
Lloc: CC Urgell
Resum: Cor de cambra Dyapason – Nadal amb arpa Dia: 12 de desembre de 2019
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h471/mm/image/Dyapason-i-arpa%20rectangle(1).jpg' style='width: 200px; margin-left: 20px; margin-right: 20px; float: left; height: 105px;' />
<p>El Cor de cambra Dyapason, est&agrave; format per Arnau Roura &middot; arpa, i Teodor Roura &middot; direcci&oacute;.&nbsp;&nbsp;El repertori que presentaran &eacute;s un ventall de cants nadalencs cl&agrave;ssics del repertori anglosax&oacute; i catal&agrave;.&nbsp;</p>
Hora: 20:00 - 23:00
Lloc: Gran Teatre del Liceu
Resum: Cavalleria rusticana/ Pagliacci
Descripció: <img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h133/mm/image/cavalleria_01_catherine_ashmore.jpg' style='width: 200px; height: 133px; float: left;margin-right: 20px' /><span id='docs-internal-guid-b12d2e45-7fff-c5a1-1e95-47dccac6ce6b'>En una de les produccions m&eacute;s aclamades de la Royal Opera House, Damiano Michieletto presenta el doble programa oper&iacute;stic per excel&middot;l&egrave;ncia, format pels dos t&iacute;tols m&eacute;s emblem&agrave;tics del verisme. Gaireb&eacute; dos manifestos art&iacute;stics i, gr&agrave;cies al director itali&agrave;, dues cares de la mateixa moneda, amb incursions de personatges de&nbsp;</span>Cavalleria rusticana a Pagliacci i viceversa. Els recursos visuals de l&rsquo;espectacle barregen tem&agrave;tiques d&rsquo;una &ograve;pera dins l&rsquo;altra, ambientant l&rsquo;acci&oacute; d&rsquo;ambd&oacute;s t&iacute;tols a la It&agrave;lia de la d&egrave;cada de 1950 incidint en &ldquo;mostrar un tros de vida&rdquo;, tal com es canta al pr&ograve;leg de Pagliacci.
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Sala 2 Oriol Martorell de l&#039;Auditori
Resum: Schubert Lied II: Konstantin Krimmel &amp; Doriana Tchakarova
Descripció: <span id='docs-internal-guid-e26aa16c-7fff-b5fc-bf77-672f6c25f4e4'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h128/mm/image/konstantin%20krimmel.jpg' style='width: 200px; height: 128px; float: left;margin-right: 20px' />En el segon concert de la temporada dedicat als lieder de Schubert podrem con&egrave;ixer el bar&iacute;ton alemany Konstantin Krimmel i la pianista b&uacute;lgara Doriana Tchakarova.</span>&nbsp; A L&rsquo;Auditori es presenten amb una &agrave;mplia traject&ograve;ria conjunta i amb la intenci&oacute; de mostrar el seu intens treball en la combinaci&oacute; entre l&rsquo;expressivitat de la m&uacute;sica i la de les paraules.

<div>&nbsp;</div>
Hora: 20:00 - 22:00
Lloc: Sala de Concerts
Resum: Alisa Weilerstein, violoncel
Descripció: <span id='docs-internal-guid-b7304235-7fff-7fc5-2b89-ef5d8f83fe5f'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w200-h112/mm/image/Alisa%20Weilerstein.jpg' style='width: 200px; height: 112px; float: left;margin-right: 20px' />La violoncel&middot;lista Alisa Weilerstein ens mostrar&agrave; tot el seu talent amb un concert, on ens interpretar&agrave; les Suites per a violoncel (integral) de Bach.&nbsp;</span>

<div>&nbsp;</div>
Hora: 21:30 - 23:30
Lloc: Nota 79
Resum: Lucas Delgado (piano solo)
Descripció: <span id='docs-internal-guid-c06bac12-7fff-d9e4-6f4d-e056791fb153'><img alt='' src='http://imscdn.abcore.org/r/barcelonaclasica.info/w250-h188/mm/image/lucas%20delgado%20rectan.jpg' style='width: 250px; float: left; margin-right: 20px; height: 132px;' /></span>Delgado elabora i arregla un repertori de dotze can&ccedil;ons d&#39;autoria pr&ograve;pia basades en el llenguatge de l&#39;jazz per&ograve; amb l&#39;afegit de l&#39;gust personal de l&#39;artista i la inevitable complicitat, vibrant i arriscada, que correspon a el format duo.

Gràcies a PHP iCalendar