Nombre de resultats 2 per a Voronkov

05/01/2019 - Salut D'amour
Els artistes Ala Voronkova, violí. Guerassim Voronkov, piano. ens interpretaran les obres de Bach, Kreisler, Pablo de Sarasate, Ravel, Mendellsohn, Wieniawski,  Sarasate,  Grieg ,Elgar

10/02/2019 - Ala Voronkava, violí
La violinista Ala Voronkova, acompanyada al piano per Gueras-sim Voronkov, ens presenta Salut d’amour, una gran selecció d’obres impregnades del més pur sentiment “romàntic”.