Nombre de resultats 3 per a le concert des nations

Le concert des Nations, sota la direcció del seu fundador, Jordi Savall reviurà amb tècniques i instruments d’època, dues obres icòniques de la producció de Beethoven que també són dues pàgines clau en la història de la música: la Tercera i la Cinquena. 
 

Jordi Savall dirigeix La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, els quals ens interpretaran l’Oratori de Nadal (I) de Bach.
 

Jordi Savall dirigeix La Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nations, els quals ens interpretaran l’Oratori de Nadal (II) de Bach.