Concerts

Des de Schütz fins a Magrané

Dimarts 19 Març 2019

Aquest divendres 22 de març a l’Auditori Josep Carreras de Vila-Seca, l’Ensemble O Vos Omnes presentarà el seu primer disc, Epistulae ad Sagittarium, amb obres de Heinrich Schütz i l’estrena d’«Oració» de Joan Magrané, creant així un pont entre dues èpoques i estils aparentment allunyats en el temps i l’espai.

O Vos Omnes és un conjunt vocal especialitzat en música antiga del Camp de Tarragona que es va formar l’any 2011 pel director i compositor Xavier Pastrana; des de llavors ha participat en diversos festivals catalans i actualment és formació resident a l’Auditori Josep Carreras de Vila-Seca. Aquest divendres hi presenta la seva primera publicació musical titulada Epistulae ad Sagittarium en format concert, interpretant el mateix repertori que al disc, en el marc del «Cicle Joan Guinjoan de músiques del nostre temps».

El repertori que engloba aquesta publicació són, en primer lloc, tres grups (3, 13 i 14) de les Cantione Sacrae de Heinrich Schütz, conegut amb el pseudònim de Sagittarius, uns cants sacres compostos a partir de textos de Sant Agustí. El primer dels càntics– SWV56-60 – comença amb un plor de la mare apel·lant al fill: «Quid commisisti, dulcissime puer?». En el segon – SWV73-75 – la mateixa mare prega al pare: «Nonne hic est, mi Domine, oculos majestatis». El tercer – SWV76-77 – és un lament final: «Supereminet omnem scientiam, o bone Jesu». A partir d’aquí, el compositor posa els seus coneixements musicals al servei del text per emfatitzar l’element litúrgic i sacra de l’obra. El contrapunt i els afectes harmònics són els elements dels quals se servirà per compondre una obra expressiva que va més enllà de l’àmbit confessional i arriba a englobar un sentiment universal.

Les Cantione Sacrae van ser compostes a principis del s.XVII un moment en què, segons Magrané, «s’entrecreuen les troballes dels madrigalistes i primers autors d'òpera, teatrals i lligats a la Teoria dels afectes, i la saviesa antiga de la polifonia francoborgonyona. Un còctel que va donar uns fruits, convertits en peces musicals, de gran intensitat i colpidora expressivitat». I és que, en segon lloc, el repertori de la publicació es completa amb l’obra d’estrena de Joan Magrané «Oració», composta amb el text de J. Roís de Corella com si es tractés d’una resposta a la composició de Schütz.

Aquest text del s.XV, que parla del dolor de la Mare de Deu al contemplar el seu fill mort a la creu, reuneix les característiques que el compositor considera necessàries per tal d’establir un diàleg amb l’obra barroca. «Com si d'un retaule es tractés he dividit el poema en cinc parts tot formant una sort de recull de madrigals sacres cadascun marcat per les imatges poètiques tan i tan colpidores i alhora suggerents que conté: des del món que es plany "cobert d'aspre cilici" fins als cels "vestits de negra sarga" i el sol "plorant ab cabells negres"», comenta. Heinrich Schütz és, així doncs, el motiu i motor de creació, no només de «Oració», sinó del projecte Epistulae ad Sagittarium. O Vos Omnes, de fet, ja havia mostrat una especial preferència pel compositor barroc en programes anteriors, com ara el monogràfic que el conjunt va portar a diferents poblacions catalanes.

Xavier Pastrana comenta «pensar que una peça musical escrita al segle XVII pot provocar emocions a un oient nascut al segle XXI és quelcom que frega la mística i ens mostra com aquest art és el més indesxifrable, però alhora, el més humà de tots». Aquest projecte, comenta el director, «pretén posar en contacte no només dues músiques, sinó també dues realitats, dues maneres d’entendre l’art i la comunicació, i també dues maneres d’escoltar». De la passió per la música antiga d’O Vos Omnes, en neix la voluntat de crear ponts i establir-hi vincles amb la contemporaneïtat: és per això que Epistulae ad Sagittarium – aquest «repte per l’oient i per l’intèrpret» que pretén « trencar barreres, obrir portes i bastir ponts» – s’emmarca i encaixa del tot en aquesta manera d’entendre la música.

Foto: O Vos Omnes, Joan Magrané

Últimes Notícies