Nombre de resultats 2 per a le concert des nations