Jordi Claret i Marc Galobardes és un duo de cellos que ens interpretaran  J. Haydn, W. A. Mozart, J. Offenbach i F. A. Kummer.
 
 
Data: 31/03/2019
Hora: 19 : 30
Localització: Nota 79
Cost: 15€ a 19€
Més info...: Més info...
Més, sobre...: cambra , Claret , Galobardes , cello , nota 79

Activitats previstes