Merixell Brugué, piano, ens oferirá obres de Franz Schubert, Robert Schumann, Maurice Ravel i Frederic Mompou.
Data: 08/10/2019
Hora: 20 : 00
Localització: Real Academia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi
Cost: 15€
Més info...: Més info...

Activitats previstes